Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Vladimíra Šimrala  -  kterému jsou podřízeni:

 • Jaroslava Fundáková
 • Lenka Černá
 • Miroslav Jandus
 • Jaroslav Chuderák
 • Ivana Černá

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2018:
seznam zastupitelů:

 • Vladimír Šimral - starosta - tel. 731 873 949 
 • Václav Dobrovolný - zástupce starosty - tel.732 746 750
 • Judr.Blanka Vaigeltová     
 • Milan Dobrovolný
 • Václav Lader
 • Alena Šebková  
 • Zdeněk Drbohlav  

      

Složení výborů a komisí

Finanční výbor:  B.Vaigeltová , V.Dobrovolný,Z.Drbohlav

Kontrolní výbor:   M.Dobrovolný,V.Lader,A.Šebková

Sociální komise:  A.Šebková, JUDr.B.Vaigeltová, J.Fundáková,

Komise stavební a životního prostředí:

V.Lader,V.Dobrovolný,Z.Drbohlav