Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Václava Dobrovolného  -  kterému jsou podřízeni:

 • Jaroslava Fundáková
 • Lucie Benešová
 • Lenka Černá
 • Miroslav Jandus
 • Jaroslav Chuderák
 • Ivana Černá

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v září roku 2022:
seznam zastupitelů:

 • Václav Dobrovolný - starosta - tel. 732 746 750 , 703 472 004
 • Václav Lader - zástupce starosty - tel.602 256 416
 • JUDr.Blanka Vaigeltová     
 • Milan Dobrovolný
 • Václav Podskalský
 • Veronika Chuderáková  
 • Tomáš Kafka      

Složení výborů a komisí

Finanční výbor:  B.Vaigeltová , M.Dobrovolný,V.Podskalský

Kontrolní výbor:   M.Dobrovolný,T.Kafka,V.Chuderáková

Sociální a kulturní komise:  V.Chuderáková, JUDr.B.Vaigeltová, J.Fundáková,

Komise stavební a životního prostředí:T.Kafka,V.Lader,V.Podskalský